تماس با ما

شماره تماس زیر صرفا متعلق به سایت e-teb می باشد و به متخصصان و پزشکان و مشاوران سایت ارتباطی ندارد. جهت ازتباط با متخصصان محترم به صفحه مربوط به هر متخصص مراجعه نمایید و از اطلاعات تماس درج شده در آن صفحه استفاده نمایید.

۰۲۱۴۴۸۶۶۲۰۴ (صرفا جهت پیشنهادات و انتقادات و شکایات)